Dlaczego my ?

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – J. Korczak

Dlaczego warto posłać dziecko do Urwisiów?

 • dzieci chodzące do żłobka znacznie łatwiej przystosowują się do nowych warunków
 • uczą się nawyków przydatnych w przyszłości, np. w przedszkolu, w zespole
 • w czasie wspólnych zabaw uczą się nawiązywania prawidłowych relacji i umiejętności współżycia  w grupie
 • ćwiczą koncentrację i skupianie uwagi
 • stają się samodzielne i zaradne

Do naszych zadań należy w szczególności:

 • zapewnienie dzieciom opieki, w warunkach zbliżonych do warunków domowych
 • organizacja zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych oraz praca nad rozwojem psychomotorycznym dzieci zgodnie z ich wiekiem.
 • zagwarantowanie opieki pielęgnacyjnej.
 • prowadzenie zajęć w formie zabawy z elementami edukacyjnymi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 • współpraca z rodzicami, dokładne relacje z minionego dnia, udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem.
 • dostosowanie wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek (tylko z atestem) do wieku i potrzeb dziecka.